หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
เทศบาลตำบล วังตะเคียน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
วิสัยทัศน์
นายชัชธรรม ครุธพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดหลักประชาธิปไตย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน ตั้งอยู่ เลขที่ 300 หมู่ที่ 3 อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยตำบลวังตะเคียนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองมะโมง มีพื้นที่ประมาณ 67,325 ไร่ หรือ 107.72 ตารางกิโลเมตร ห่างอำเภอหนองมะโมง ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชัยนาท 40 กิโลเมตร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,627 คน

ชาย 3,256 คน คิดเป็นร้อยละ 49.13

หญิง 3,371 คน คิดเป็นร้อยละ 50.87
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,308 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 61.52 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี  
 
 
 
อาชีพราษฎร เรียงลำดับการประกอบอาชีพจากมากไปหาน้อย

ทำนา
รับราชการ

ทำไร่
ทำสวน/เลี้ยงสัตว์

รับจ้าง
อื่นๆ

ค้าขาย    
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลวังตะเคียน เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน ซึ่งมีพื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน และน้ำจากห้วยและคลองธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่บนที่ดอนเป็นชุมชน
 
 
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดชัยนาท อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านทำให้สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดูกาล

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมร้อน และชื้นพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียผ่าน
อ่าวไทยทำให้ฝนตกชุกทั่วไป

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดพาความแห้งแล้งและหนาวเย็นมาจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย ทำให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่องว่างของฤดูมรสุม จึงมีลมพัดจากทิศใต้ พัดปกคลุมทำให้อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านทุ่งวัวแดง 247 263 510 149  
2   บ้านวังหัวเรือ 295 293 588 230
  3   บ้านวังน้ำขาว 584 590 1,174 422  
4   บ้านวังตะเคียน 271 266 537 203
  5   บ้านหนองหวาย 250 308 558 185  
6   บ้านบ่อลึก 245 241 486 175
  7   บ้านใหม่หินเรียง 219 235 454 185  
8   บ้านดงสวนหลวง 162 156 318 124
  9   บ้านภิรมย์สุข 203 198 401 134  
10   บ้านหนองยาง 226 227 453 135
  11   บ้านร่มโพธิ์ 172 198 370 122  
12   บ้านโคกสว่าง 139 130 269 93
  13   บ้านหนองรังนก 243 266 509 151  
    รวม 3,256 3,371 6,627 2,308
 
ตารางแสดงข้อมูลประชากร ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
 
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-089 โทรสาร : 056-011-001
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 13,239,773 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-089