ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล วังตะเคียน
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 9 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256219,861100,48128,56941,92444,02687,396106,71994,85475,19486,52874,37815,896775,826
256153,42030,31656,15643,19248,77757,76553,14055,10736,68249,60749,09636,053569,311
256023,12150,70842,64344,88853,04451,54853,38828,18348,14742,62545,17350,378533,846
ยอดยกมาตั้งแต่ 6 ก.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   49,507
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,928,490
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี