หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างขุดลอกสระประปา พร้อมวางท่อรับน้ำจากป่าชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านภิรมย์สุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้าน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 บ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้านวังน้ำขาว พร้อมวางท่อระบายน้ำ (สายเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างฐานรากระบบประปาหอถังสูง บริเวณกลุ่มบ้านนายวิชัย เอมสรรค์ หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างฐานรากระบบประปาหอถังสูง พร้อมวางระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทุ่งจำลอง ถึง ดงสวนตาล หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หินเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างฐานรากระบบประปาหอถังสูง บริเวณบ้านนางโสภา มณีรัตน์ หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ สายทุ่งจำรอง ถึง งิ้วงาม หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หินเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านวังน้ำขาว - บ้านบ่อลึก ถึงสายบ้านร่มโพธิ์ บ้านวังน้ำขาว, บ้านบ่อลึก, บ้านร่มโพธิ์ หมู่ที่ 3,6,11 ตำบลวังตะเคียน โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3