หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังตะเคียน เรื่อง รายงานสรุปผลการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือดำเนินงานของหน่วยงาน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 14.52 น. โดย จ.อ.องอาจ ศรีศุภสันต์

ผู้เข้าชม 32 ท่าน