หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
วิสัยทัศน์
นาย นิวัติ ครุธพันธ์
นายกนายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี
สามัคคี มีวัฒนธรรม”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 

กลุ่มจักสานผักตบชวา  

กลุ่มสตรีบ้านหนองเดิ่น  
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2553 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 90  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 73  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง ตลาด พ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 95  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษ๊บำรุงท้องที่ พ.ศ..2552 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 59  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 113  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลวังตะเคียน(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2556 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 143  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลวังตะเคียน พ.ศ.2553 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 103  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 81  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 88  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2553 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 81  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 76  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 102  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 137  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 8 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 81  
 
  (1)     2   
 
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-086 โทรสาร : 056-950-089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 2,742,713 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-086