หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
วิสัยทัศน์
........................
นายกนายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี
สามัคคี มีวัฒนธรรม”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 

กลุ่มจักสานผักตบชวา  

กลุ่มสตรีบ้านหนองเดิ่น  
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2553 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 173  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 129  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง ตลาด พ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 162  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษ๊บำรุงท้องที่ พ.ศ..2552 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 116  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 174  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลวังตะเคียน(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2556 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 242  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลวังตะเคียน พ.ศ.2553 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 167  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 150  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 149  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2553 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 140  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 139  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 169  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังตะเคียนเรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.2551 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 198  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 131  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 8 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 141  
 
  (1)     2   
 
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-086 โทรสาร : 056-950-089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 5,347,037 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-086