หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
เทศบาลตำบล วังตะเคียน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
วิสัยทัศน์
นายชัชธรรม ครุธพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดหลักประชาธิปไตย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 
 
 
ทางบก

ถนนลาดยาง
 
ถนนลาดยางสายที่ 1 สายเขาดิน - หนองเดิ่น ผ่านหมู่ที่ 1, 5, 7, 13
 
ถนนลาดยางสายที่ 2 สายวัดสิงห์ - เขาตะพาบ ผ่านหมู่ที่ 2, 3, 4, 8, 12, 13
 
ถนนลาดยางสายที่ 3 สายวังตะเคียน - หนองไผ่ล้อม ผ่านหมู่ที่ 4, 6, 9, 11
 
ถนนลาดยางสายที่ 4 สายสะพานหิน - ภิรมย์สุข ผ่านหมู่ที่ 9
 
ถนนลาดยางสายที่ 5 สายทุ่งจำรอง - งิ้วงาม ผ่านหมู่ที่ 7
 
ถนนลาดยางสายที่ 6 สายวังน้ำขาว - ร่มโพธิ์ ผ่านหมู่ที่ 3, 11

ถนนลาดยาง
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 1 สายทุ่งวัวแดง - ท่าข้าม ผ่านหมู่ที่ 1
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 2 สายรอบหมู่บ้านวังหัวเรือ ผ่านหมู่ที่ 2
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 3 สายสระ 100 ไร่
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 4 สายข้างวัดวังน้ำขาว
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 5 สายในหมู่บ้านวังน้ำขาว
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 6 สายวังตะเคียน - ฝายหินเรียง
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 7 สายบุ่งกระเบา - บ้านบุ่ง
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 8 สายคลองห้วยคต
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 9 สายทุ่งจำรอง - งิ้วงาม
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 10 สายภิรมย์สุข - เขาขาด
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 11 สายรอบหมู่บ้านหนองยาง
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 12 สายโคกสว่าง - สำนักแต้
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 13 สายหนองรังนก

ถนนลูกรัง/ดิน
 
ถนนลูกรังสายที่ 1 สายทุ่งวัวแดง - ท่าข้าม ผ่านหมู่ที่ 1
 
ถนนลูกรังสายที่ 2 สายวังหัวเรือ - ดอนเขารักษ์ ผ่านหมู่ที่ 2
 
ถนนลูกรังสายที่ 3 สายวังน้ำขาว - ทุ่งจำรอง ผ่านหมู่ที่ 3, 7
 
ถนนลูกรังสายที่ 4 สายวังน้ำขาว - หนองยาง ผ่านหมู่ที่ 3, 10
 
ถนนลูกรังสายที่ 5 สายวังน้ำขาว - หนองหวาย ผ่านหมู่ที่ 3, 5
 
ถนนลูกรังสายที่ 6 สายบุ่งกระเบา - บ้านบุ่ง ผ่านหมู่ที่ 5, 7
 
ถนนลูกรังสายที่ 7 สายดงสวนตาล - ร่องมะไฟ ผ่านหมู่ที่ 7
 
ถนนลูกรังสายที่ 8 สายโคกสว่าง - สำนักแต้ ผ่านหมู่ที่ 8, 12
 
ถนนลูกรังสายที่ 9 สายร่มโพธิ์ - โคกสว่าง ผ่านหมู่ที่ 11, 12
 
ถนนลูกรังสายที่ 10 สายหนองเดิ่น - เด่นโก ผ่านหมู่ที่ 13
 
ถนนลูกรังสายที่ 11 สายโคกสว่าง - ภิรมย์สุข ผ่านหมู่ที่ 9, 12
 
 

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 100 คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 200 คน

กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน 150 คน
 
 
ที่สาธารณประโยชน์

หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำขาว จำนวน 1,000 ไร่

หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลึก จำนวน 2,500 ไร่
พื้นที่ภูเขาช่องลม
ป่าชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านภิรมย์สุข จำนวน 700 ไร่
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำห้วยขุนแก้ว

ลำห้วยวังตูม
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

สระน้ำ/บ่อน้ำตื้น
 
สระ 100 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำขาว
 
สระ 10 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน
 
สระ 10 ไร่ หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลึก
 
สระ 10 ไร่ หมู่ที่ 9 บ้านภิรมย์สุข

คลอง
 
คลองห้วยคต - วังหมัน หมู่ที่ 1, 6, 10
 
คลองบุ่งกระเบา - บ้านบุ่ง หมู่ที่ 1, 5, 7
 
คลองหนองปลาหมอ หมู่ที่ 3
 
คลองวังหัวเรือ หมู่ที่ 2
 
คลองวังน้ำขาว หมู่ที่ 3
 
คลองวังน้ำขาว - หนองยาง หมู่ที่ 3, 10
 
คลองสะบ้า หมู่ที่ 4, 7

บ่อโยก
 
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งวัวแดง จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 2 บ้านวังหัวเรือ จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำขาว จำนวน 3 แห่ง
 
หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลึก จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที 7 บ้านใหม่หินเรียง จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 8 บ้านดงสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 9 บ้านภิรมย์สุข จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองหวาย จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 11 บ้านร่มโพธิ์ จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกสว่าง จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 13 บ้านหนองรังนก จำนวน 2 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน
 
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งวัวแดง จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หินเรียง จำนวน 3 แห่ง
 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองยาง จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 11 บ้านร่มโพธิ์ จำนวน 3 แห่ง
 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกสว่าง จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 13 บ้านหนองรังนก จำนวน 2 แห่ง

ประปาเทศบาล
 
หมู่ที่ 2 บ้านวังหัวเรือ จำนวน 3 แห่ง
 
หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำขาว จำนวน 4 แห่ง
 
หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลึก จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 9 บ้านภิรมย์สุข จำนวน 3 แห่ง
 
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-089 โทรสาร : 056-011-001
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 13,443,625 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-089