หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
วิสัยทัศน์
........................
นายกนายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี
สามัคคี มีวัฒนธรรม”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 
 
 
ทางบก

ถนนลาดยาง
 
ถนนลาดยางสายที่ 1 สายเขาดิน - หนองเดิ่น ผ่านหมู่ที่ 1, 5, 7, 13
 
ถนนลาดยางสายที่ 2 สายวัดสิงห์ - เขาตะพาบ ผ่านหมู่ที่ 2, 3, 4, 8, 12, 13
 
ถนนลาดยางสายที่ 3 สายวังตะเคียน - หนองไผ่ล้อม ผ่านหมู่ที่ 4, 6, 9, 11
 
ถนนลาดยางสายที่ 4 สายสะพานหิน - ภิรมย์สุข ผ่านหมู่ที่ 9
 
ถนนลาดยางสายที่ 5 สายทุ่งจำรอง - งิ้วงาม ผ่านหมู่ที่ 7
 
ถนนลาดยางสายที่ 6 สายวังน้ำขาว - ร่มโพธิ์ ผ่านหมู่ที่ 3, 11

ถนนลาดยาง
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 1 สายทุ่งวัวแดง - ท่าข้าม ผ่านหมู่ที่ 1
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 2 สายรอบหมู่บ้านวังหัวเรือ ผ่านหมู่ที่ 2
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 3 สายสระ 100 ไร่
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 4 สายข้างวัดวังน้ำขาว
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 5 สายในหมู่บ้านวังน้ำขาว
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 6 สายวังตะเคียน - ฝายหินเรียง
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 7 สายบุ่งกระเบา - บ้านบุ่ง
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 8 สายคลองห้วยคต
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 9 สายทุ่งจำรอง - งิ้วงาม
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 10 สายภิรมย์สุข - เขาขาด
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 11 สายรอบหมู่บ้านหนองยาง
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 12 สายโคกสว่าง - สำนักแต้
 
ถนนคอนกรีตสายที่ 13 สายหนองรังนก

ถนนลูกรัง/ดิน
 
ถนนลูกรังสายที่ 1 สายทุ่งวัวแดง - ท่าข้าม ผ่านหมู่ที่ 1
 
ถนนลูกรังสายที่ 2 สายวังหัวเรือ - ดอนเขารักษ์ ผ่านหมู่ที่ 2
 
ถนนลูกรังสายที่ 3 สายวังน้ำขาว - ทุ่งจำรอง ผ่านหมู่ที่ 3, 7
 
ถนนลูกรังสายที่ 4 สายวังน้ำขาว - หนองยาง ผ่านหมู่ที่ 3, 10
 
ถนนลูกรังสายที่ 5 สายวังน้ำขาว - หนองหวาย ผ่านหมู่ที่ 3, 5
 
ถนนลูกรังสายที่ 6 สายบุ่งกระเบา - บ้านบุ่ง ผ่านหมู่ที่ 5, 7
 
ถนนลูกรังสายที่ 7 สายดงสวนตาล - ร่องมะไฟ ผ่านหมู่ที่ 7
 
ถนนลูกรังสายที่ 8 สายโคกสว่าง - สำนักแต้ ผ่านหมู่ที่ 8, 12
 
ถนนลูกรังสายที่ 9 สายร่มโพธิ์ - โคกสว่าง ผ่านหมู่ที่ 11, 12
 
ถนนลูกรังสายที่ 10 สายหนองเดิ่น - เด่นโก ผ่านหมู่ที่ 13
 
ถนนลูกรังสายที่ 11 สายโคกสว่าง - ภิรมย์สุข ผ่านหมู่ที่ 9, 12
 
 

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 100 คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 200 คน

กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน 150 คน
 
 
ที่สาธารณประโยชน์

หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำขาว จำนวน 1,000 ไร่

หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลึก จำนวน 2,500 ไร่
พื้นที่ภูเขาช่องลม
ป่าชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านภิรมย์สุข จำนวน 700 ไร่
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำห้วยขุนแก้ว

ลำห้วยวังตูม
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

สระน้ำ/บ่อน้ำตื้น
 
สระ 100 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำขาว
 
สระ 10 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน
 
สระ 10 ไร่ หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลึก
 
สระ 10 ไร่ หมู่ที่ 9 บ้านภิรมย์สุข

คลอง
 
คลองห้วยคต - วังหมัน หมู่ที่ 1, 6, 10
 
คลองบุ่งกระเบา - บ้านบุ่ง หมู่ที่ 1, 5, 7
 
คลองหนองปลาหมอ หมู่ที่ 3
 
คลองวังหัวเรือ หมู่ที่ 2
 
คลองวังน้ำขาว หมู่ที่ 3
 
คลองวังน้ำขาว - หนองยาง หมู่ที่ 3, 10
 
คลองสะบ้า หมู่ที่ 4, 7

บ่อโยก
 
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งวัวแดง จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 2 บ้านวังหัวเรือ จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำขาว จำนวน 3 แห่ง
 
หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลึก จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที 7 บ้านใหม่หินเรียง จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 8 บ้านดงสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 9 บ้านภิรมย์สุข จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองหวาย จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 11 บ้านร่มโพธิ์ จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกสว่าง จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 13 บ้านหนองรังนก จำนวน 2 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน
 
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งวัวแดง จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หินเรียง จำนวน 3 แห่ง
 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองยาง จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 11 บ้านร่มโพธิ์ จำนวน 3 แห่ง
 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกสว่าง จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 13 บ้านหนองรังนก จำนวน 2 แห่ง

ประปาเทศบาล
 
หมู่ที่ 2 บ้านวังหัวเรือ จำนวน 3 แห่ง
 
หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำขาว จำนวน 4 แห่ง
 
หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลึก จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 9 บ้านภิรมย์สุข จำนวน 3 แห่ง
 
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-086 โทรสาร : 056-950-089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 5,346,657 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-086