หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
วิสัยทัศน์
นายชัชธรรม ครุธพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี
สามัคคี มีวัฒนธรรม”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 
 
 
ตำบลวังตะเคียน เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน ซึ่งมีพื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน และน้ำจากห้วยและคลองธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่บนที่ดอนเป็นชุมชน ชาวบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยมีศาสนาเป็นสิ่งสำคัญไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ชาวบ้าน
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 13 แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 146 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนบ้านหนองหวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 3 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลวัดวังน้ำขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหนองมะโมง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
 
วัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

วัดวังน้ำขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดหนองหวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดบ่อลึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดทุ่งจำลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดหนองเดิ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

สำนักสงฆ์ภิรมย์สุข ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

สำนักสงฆ์หนองยางอินทราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
 

สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-089 โทรสาร : 056-950-089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 9,808,586 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-089