หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
วิสัยทัศน์
นาย นิวัติ ครุธพันธ์
นายกนายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี
สามัคคี มีวัฒนธรรม”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 
 
 
ตำบลวังตะเคียน เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน ซึ่งมีพื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน และน้ำจากห้วยและคลองธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่บนที่ดอนเป็นชุมชน ชาวบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยมีศาสนาเป็นสิ่งสำคัญไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ชาวบ้าน
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 13 แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 146 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนบ้านหนองหวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 3 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลวัดวังน้ำขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหนองมะโมง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
 
วัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

วัดวังน้ำขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดหนองหวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดบ่อลึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดทุ่งจำลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดหนองเดิ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

สำนักสงฆ์ภิรมย์สุข ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

สำนักสงฆ์หนองยางอินทราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
 

สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-086 โทรสาร : 056-950-089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 4,259,324 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-086