หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุวิมล สุขบัวใหญ่
ปลัดเทศบาลตำบลวังตะเคียน
โทร : 056950089


นางอุบลวัลย์ ปานเลิศ
รองปลัดเทศบาลตำบลวังตะเคียน
โทร : 056950089
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวหทัยพัชร ทองเดช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0956355971


นางจิดาภา โห้วงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 059950089


นายวินัย เสือคง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056950089