หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวิมล สุขบัวใหญ่
ปลัดเทศบาลตำบลวังตะเคียน
โทร : 056950089


นางอุบลวัลย์ ปานเลิศ
รองปลัดเทศบาลตำบลวังตะเคียน
โทร : 056950089
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวหทัยพัชร ทองเดช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0956355971


นางจิดาภา โห้วงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 059950089


ว่าง
ผู้อำนายการกองช่าง