หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
วิสัยทัศน์
นายชัชธรรม ครุธพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี
สามัคคี มีวัฒนธรรม”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 
 


นายวิมล สุขบัวใหญ่
ปลัดเทศบาล
โทร : 056-950-089


นางอุบลวัลย์ ปานเลิศ
รองปลัดเทศบาล
โทร : 056-950-089
 
สำนักปลัด
 


นางสาวหทัยพัชร ทองเดช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 056950089


นายพงษ์เทพ จันทรไพร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 056-950-089


นางสาวนฤมล สุขตะระ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุกัญญา ชื่นพยอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางอัจฉรา ประชุนหะ
เจ้าพนักงานทะเบียน
โทร : 056950089


นางสาวจรรยาพร ชมภูชุ่ม
นักวิชาการศึกษา


นางสาวกานต์พิชชา วงษ์ทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 056950089
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-089 โทรสาร : 056-950-089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 9,809,526 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-089