หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
วิสัยทัศน์
นายชัชธรรม ครุธพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี
สามัคคี มีวัฒนธรรม”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 

อนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 

กลุ่มจักสานผักตบชวา  

กลุ่มสตรีบ้านหนองเดิ่น  
 
 
     
     
 
เสริมสร้างสถานบันครอบครัว และชุมชนให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง
 
สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันยาเสพติด และอุบัติเหตุ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ
 
ส่งเสริมและสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 

     
     
 
ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆ
 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว
 
     
     
 
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
 
การส่งเสริมประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
 


     
     
 
ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรค
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างลานกีฬา ศูนย์กีฬาและอุปกรณ์กีฬา
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-089 โทรสาร : 056-950-089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 9,808,760 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-089