หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
วิสัยทัศน์
นาย นิวัติ ครุธพันธ์
นายกนายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี
สามัคคี มีวัฒนธรรม”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 

อนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 

กลุ่มจักสานผักตบชวา  

กลุ่มสตรีบ้านหนองเดิ่น  
 
 
     
     
 
เสริมสร้างสถานบันครอบครัว และชุมชนให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง
 
สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันยาเสพติด และอุบัติเหตุ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ
 
ส่งเสริมและสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 

     
     
 
ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆ
 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว
 
     
     
 
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
 
การส่งเสริมประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
 


     
     
 
ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรค
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างลานกีฬา ศูนย์กีฬาและอุปกรณ์กีฬา
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทร : 056-950-086 โทรสาร : 056-950-089
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังตะเคียน
จำนวนผู้เข้าชม 4,259,407 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-950-086