หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
วิสัยทัศน์
นาย นิวัติ ครุธพันธ์
นายกนายกเทศมนตรีตำบลวังตะเคียน
“กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี
สามัคคี มีวัฒนธรรม”
สินค้า OTOP
ในตำบลวังตะเคียน
ศาสนสถานในตำบลวังตะเคียน
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
1
2
3
 
 
 
 
 
ไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
 

ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน จำนวน 1 แห่ง

สถานีวิทยุชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
ประปาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งวัวแดง จำนวน 3 แห่ง

หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย จำนวน 2 แห่ง

หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หินเรียง จำนวน 3 แห่ง

หมู่ที่ 10 บ้านหนองยาง จำนวน 2 แห่ง

หมู่ที่ 11 บ้านร่มโพธิ์ จำนวน 3 แห่ง

หมู่ที่ 12 บ้านโคกสว่าง จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 13 บ้านหนองรังนก จำนวน 3 แห่ง
ประปาเทศบาล

หมู่ที่ 2 บ้านวังหัวเรือ จำนวน 2 แห่ง

หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำขาว จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลึก จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 9 บ้านภิรมย์สุข จำนวน 2 แห่ง